Đón đọc TTCT số 32 có trên sạp báo ngày 19-8

  • 18.08.2016, 11:17

Từ câu chuyện "bún bò Huế" hãy cùng TTCT kỳ này phân định một "Nhà nước quản lý" với một "Nhà nước kiến tạo phát triển".

 
  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi