Đón đọc TTCT số 40 có trên sạp báo ngày 14-10

  • 13.10.2016, 08:44

Giải Nobel kinh tế, vật lý, hóa học, hòa bình năm nay đã được trao cho những người xứng đáng nhất. Chủ nhân của giải thưởng danh giá này đã đóng góp gì cho cuộc sống nhân loại ?

 
  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi