Đón đọc TTCT số 42 có trên sạp báo ngày 28-10

  • 27.10.2016, 12:19

Vấn đề phân bổ ngân sách trung ương, địa phương bất cập không chỉ xảy ra với TP.HCM. Cần thay đổi và thay đổi nguyên tắc phân chia như thế nào?

 
  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi