TTCT số 45 có trên sạp báo ngày 18- 11

  • 18.11.2016, 08:39

Quốc hội kỳ này có điểm gì mới với quyền tranh luận của đại biểu? Dừng dự án điện hạt nhân, nguồn điện nào thay thế?

 
  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi