Đón đọc TTCT số 49 có trên sạp báo ngày 16-12

  • 15.12.2016, 11:03

TP.HCM sẽ di dời 20.000 hộ dân ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị. Cuộc sống của nhiều người sẽ bị xáo trộn, một kế hoạch khôn ngoan cần những gì?

 
  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi