Đón đọc TTCT số đặc biệt cuối năm 2016

  • 22.12.2016, 10:41

2016, một năm đầy những biến động, xung đột trải khắp năm châu. Một thế giới bất an, lo âu và chia rẽ, ta sẽ nói gì với nhau về tha thứ ?

 
  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi