Đón đọc TTCT số tất niên có trên sạp báo ngày 20-1 

  • 19.01.2017, 10:56

Những trò chuyện cuối năm chất chứa nhiều quan sát, đúc kết,  trải nghiệm, kiến giải về hiện trạng và cơ hội của đất nước, của mỗi cá nhân...

 
  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi