Chủ Đề

TTCT - Hẳn là nơi nào đối xử tốt với thú vật cũng sẽ không đối xử xấu với con người, và ắt là nơi dễ sống. Các con vật ấy không cần phải là thú cưng của phu nhân nào phú quý, mà là của chung của một xã hội biết thương yêu và chăm sóc.