DỰNG LẠI TỪ NHỮNG MẢNH VỠ

Khi dựng lại năm 2020 sắp qua từ những mảnh vỡ, ta thấy trong thảm họa, những điều tốt lành vẫn lấp lánh, mọi người gần nhau hơn, và những cơ hội bất ngờ , cùng những nỗ lực sáng tạo để tìm hướng đi mới, cơ hội mới.