HÓA CHẤT TRÊN RUỘNG ĐỒNG & TƯƠNG LAI NÔNG NGHIỆP VIỆT

Một danh mục 1700 hoạt chất sử dụng trong nông nghiệp với trên 4000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đang được bàn thảo để được đưa ra áp dụng năm 2022, gây lo lắng cho tất cả những ai quan tâm đến một nền nông nghiệp Việt vô cùng quan trọng nhưng lại đang hết sức mong manh, bất trắc với đủ loại vấn đề cố hữu của nó.