THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT SAU CÚ HÍCH COVID-19

Tương quan giữa trả tiền mặt và các hình thức không chạm, thanh toán online, di động sau một năm sau cú hích bất đắc dĩ là đại dịch COVID-19 hiện như thế nào?