MÙA NOBEL 2021

Nhìn lại mùa giải Nobel 2021, khi không có phụ nữ nào được vinh danh.