VÔ HÌNH TRÊN MẠNG

Liệu có khả năng ai đó vô hình trên mạng, không có lấy một chút dấu chân kỹ thuật số (digital footprint) nào, và bất khả nhận diện, dù tra cứu ở mọi cơ sở dữ liệu? Câu chuyện có thật, kỳ lạ hơn tiểu thuyết.