Tag:

Bạo hành giáo viên

TTCT - Vấn đề cấp bách nhất của ngành giáo dục hiện nay là chữa lành các mối quan hệ giữa thầy - trò; giáo viên - phụ huynh; các cấp quản lý giáo dục - nhà giáo bởi các mối quan hệ này đang chịu nhiều tác động nên bị méo mó, không còn tuân theo những quy luật bình thường như trước.