Tag:

Bảo hiểm nụ cười

TTCT - Bạn muốn nhìn thấy biểu hiện nào của vợ khi mang tiền lương tháng về? Câu trả lời cho đa số: đó là nụ cười!