Tag:

Bệnh thành tích trong giáo dục

Cuối năm học, thời tiết oi nồng, thầy hiệu trưởng “hạ nhiệt” bằng tin vui: “Trường ta năm nay chắc chắn thi đua đứng nhất. Trường không có học sinh bị đuổi học, không có học sinh bị đuối nước, không có thầy cô giáo vi phạm đạo đức nghề giáo.