Tag:

Bộ GD-ĐT

Đã có nhiều đề xuất cho rằng cần phải đưa vào Luật TDTT một điều khoản là “bắt buộc” học sinh, sinh viên phải biết bơi. Phải đưa bơi lội vào chương trình học chính khóa của môn giáo dục thể chất. Thậm chí, muốn tốt nghiệp, muốn thi đại học là phải biết bơi!

Ngày xưa, sĩ tử lều chõng lên kinh dựng lều đặng thi Hương, thi Hội. Ngày nay, sĩ tử nếu không cư ngụ tại tỉnh, thành nào có cụm thi cũng phải khăn gói lên đường tìm phòng trọ để vừa có thể dự thi tú tài đồng thời vừa “thi” vào đại học.