Tag:

Bụi PM2.5

TTCT - Đã quen với khói bụi thành phố nhưng khi tình trạng bụi mịn PM2.5 đang ngày càng tăng cao, người dân bắt đầu trang bị khẩu trang chống bụi và mua thiết bị lọc bụi mịn tại nhà.