Tag:

Cắt tóc

TTCT - Sáng nay chị quyết định đi cắt tóc sau nhiều tháng đắn đo.