Tag:

Chạng vạng

TTCT - 1. Lúc đó khoảng năm giờ chiều. Nắng đã nhạt và trời đầy gió. Tôi đang ngồi ở cái quán đó đọc lại Câu chuyện dòng sông thì người đàn bà xuất hiện.