Tag:

Chịu thua công nghệ

TTCT - Do việc buộc những “con nghiện smartphone” tạm rời chiếc điện thoại ngày càng trở nên bất khả thi, người ta đang dần phải nhượng bộ các đối tượng này, thậm chí phải tìm cách để bảo vệ an toàn cho họ...