Tag:

Chơi với đất

TTCT - ​Cùng là gốm nhưng mỗi người có một duyên nợ gốm riêng của mình: Nguyễn Trọng Đoan là gốm sành và điêu khắc bằng chất liệu sành. Nguyễn Bảo Toàn là gốm và gốm/điêu khắc. Họ là những gương mặt tiêu biểu của gốm mỹ thuật Việt Nam hiện đại, là những nghệ sĩ gốm cuối cùng của thế hệ đầu làm gốm.