Tag:

Con

TTCT - Hàng trăm năm qua, những cồn đất nổi lên giữa sông Tiền, sông Hậu đã hình thành làng quê, dân cư, ruộng đồng, vườn cây trên đó. Nhưng nay nước ngày càng dâng cao, dòng chảy tác động mạnh cùng với nạn khai thác cát bừa bãi, nhiều cồn đang đối đầu với nguy cơ sạt lở, chìm dần và biến mất.