Tag:

​Làm ăn trong Cửa hiệu siêu nhỏ

Những quán cơm, quán cà phê, tiệm sửa xe... có chiều rộng chưa đầy một sải tay, chỉ vừa đủ để chủ nhân đặt một vài vật dụng đồ nghề. Trong những không gian đó, tiểu thương vẫn xoay xở làm nghề buôn bán với đủ mọi hình dạng.