Tag:

Giải Nobel Y học 2003

TTCN - Giải Nobel y học 2003 vừa được trao cho các tác giả các công trình phát triển kỹ thuật cộng hưởng từ (MRI), một kỹ thuật rất cao siêu. Tại VN, một trong những người đầu tiên làm quen và "làm bạn" với kỹ thuật cộng hưởng từ là bác sĩ Phan Thanh Hải. TTCN đã nhờ bác sĩ Phan Thanh Hải giới thiệu một cách giản dị nhất về giải Nobel y học 2003 trong góc độ ứng dụng tại VN.