Tag:

Giáo sư Alain Carpentier

TTCT - 18 năm trước, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng giáo sư Alain Carpentier - một chuyên gia tim mạch lừng danh của Pháp - khi ông sang Viện Tim TP.HCM để cùng các bác sĩ trẻ hội chẩn cho 15 bệnh nhân, chuẩn bị ca mổ tim hở đầu tiên tại Việt Nam.

TTCT “Câu hỏi này đi hỏi người Mỹ thì được!”. Giáo sư Alain Carpentier, người đã du nhập kỹ thuật mổ tim (hở) vào VN từ đầu thập niên 1990 ở Viện Tim TP.HCM, rồi từ đó chuyển giao công nghệ cho một số bệnh viện khác từ Nam chí Bắc, đã giận dữ vô cùng trước câu hỏi: “Tổ chức của ông đã đầu tư 6 triệu USD vào đây. Nay cơ sở này đã rất lớn mạnh, nổi tiếng, đội ngũ nhân viên thành danh, ông định giá nó là bao nhiêu?”.