Tag:

Gói hỗ trợ tỉ đô

TTCT - Chính phủ đã công bố loạt biện pháp hỗ trợ, chống suy giảm cho nền kinh tế với quy mô không nhỏ sau khi dịch COVID-19 có nguy cơ kéo dài và lan rộng. Liệu chúng sẽ mang lại tác động gì và rủi ro nào cần giám sát trong các năm tới?