Tag:

Học luyện giọng nói

TTCT - Trong thời buổi cái gì cũng có thể… sửa, giọng nói cha sinh mẹ đẻ cũng không là ngoại lệ nếu người ta muốn tập luyện cho nó khác đi.