Tag:

Homo Deus

TTCT - Sau thành công của cuốn Sapiens: A Brief History of Humankind (đọc thêm bài ở mục Văn hóa giải trí), sử gia trẻ tuổi Yuval Noah Harari lại gây sóng gió bằng cuốn Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.