Tag:

Hướng nghiệp

TTCT - Hướng nghiệp cho người trẻ tuổi là một hoạt động quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp lên số lượng và chất lượng của lực lượng lao động trong tương lai, có thể coi như một quá trình quy hoạch xã hội. Trên thế giới, việc hướng nghiệp được thực hiện rất cầu kỳ.

TTCT - “Cũng như khá nhiều bạn trẻ đang bị mất phương hướng do không xác định được con đường cần cho đời mình, công tác hướng nghiệp hiện nay khiến cả học sinh, phụ huynh rối loạn bởi có quá nhiều thông tin lẫn lộn thật - giả, những cách hướng nghiệp cứng nhắc, thiếu hiểu biết”. TS Phạm Mạnh Hà, giảng viên khoa công tác thanh niên (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam), chia sẻ với Tuổi Trẻ Cuối Tuần.

TTCT - Rất nhiều bậc cha mẹ ép con chọn nghề, 75% học sinh thiếu hiểu biết về nghề, hướng nghiệp trong nhà trường vẫn ở bề nổi và nặng tính hô hào... Hướng nghiệp đúng cách là một bài toán cần đến sự căn cơ, khách quan và đề cao tính hiệu quả.