Tag:

Iran đánh trả

TTCT - Cái chết của tướng Soleimani đã khiến hàng triệu người Iran đòi trả thù. Đó thực ra chỉ là một biến cố lớn nữa của vòng xoáy “răng đền răng, mắt đền mắt” mà hai bên đã rơi vào từ 40 năm qua.