Tag:

Jan Gehl

TTCT - Những ý tưởng của Jan Gehl - kiến trúc sư nổi tiếng thế giới - về việc đặt trọng tâm vào kiến trúc và quy hoạch “ở quy mô con người”.