Tag:

Khủng hoảng tị nạn

TTCT- Có những cái chết để người khác được sống. Cái chết tức tưởi của cậu bé Aylan Kurdi tuần trước đã “đánh thức” các chính phủ châu Âu về cuộc khủng hoảng người tị nạn và di cư. Thế nhưng “tai trời” này sẽ chỉ chấm dứt một khi “ách nước” được giải quyết.