Tag:

Luật dẫn độ

TTCT- Hai chủ nhật liên tiếp (9-6 và 16-6), những cuộc biểu tình khổng lồ đã nổ ra ở Hong Kong. Có phải luật dẫn độ là lý do duy nhất dẫn đến sự phản đối quyết liệt của người dân đặc khu này? Có phải sự phản đối càng tăng do thái độ của bà đặc khu trưởng Carrie Lâm? Và còn những gì sâu xa nữa?