Tag:

Moon Jae In

TTCT - Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Moon Jae In hôm thứ sáu (27-4) tuần qua đầy hứa hẹn. Kết quả cuộc gặp cho thấy ngay đây đã là một thắng lợi của ông Kim. Song, sau các cảm nhận tức thời đó, vẫn còn lại bốn chữ CVID (“complete, verifiable, and irreversible denuclearization”: phi hạt nhân hóa toàn diện, kiểm chứng được, và không thể đảo ngược).

TTCT- Con trai của một người nhập cư từ CHDCND Triều Tiên sẽ trở thành tổng thống Hàn Quốc tiếp theo, trong một cuộc bầu cử có thể định hình phản ứng của cả cộng đồng quốc tế với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.