Tag:

MỘT DÒNG CHẢY TỪ KHỞI NGUỒN

TTCT - Có thể xem được một tập hợp tranh tuy không đồ sộ song hiện diện nhiều họa sĩ đã tạo nên bức chân dung của mỹ thuật Việt Nam hiện đại chỉ trong một triển lãm - Khởi nguồn (*).