Tag:

Nguyễn Thụy Anh

TTCT - LTS: Trở về từ trại hè Eco Camp 2013, chủ nhiệm câu lạc bộ Đọc sách cùng con (đơn vị tổ chức trại hè), tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh đã chia sẻ với chúng tôi những điều chị ghi nhận sau 10 ngày hội trại.

TTCT - Những người yêu mến văn học Nga có thể chờ đợi gì từ việc ra đời của Quỹ hỗ trợ quảng bá văn học Việt - Nga tuần qua? TTCT trò chuyện với dịch giả Đoàn Tử Huyến - thành viên hội đồng chuyên môn của quỹ và phó giám đốc quỹ Nguyễn Thụy Anh.