Tag: Password

TTCT - Nếu 40 tên cướp có mật khẩu tốt hơn “Vừng ơi mở ra”, có lẽ kho báu đã không về tay Ali Baba. Mật khẩu (password) dưới dạng một thông điệp, dãy số, hay kết hợp cả chữ lẫn số hiện vẫn là phương pháp bảo mật phổ thông nhất dù tính hiệu quả của nó vẫn kém như từ thời Ali Baba: dễ bị đánh cắp.