Tag:

Phản biện

TTCT - Ông Đặng Văn Khoa - ủy viên MTTQ VN TP.HCM, nguyên đại biểu HĐND TP.HCM - chia sẻ với TTCT những suy nghĩ đầy tâm huyết về hoạt động bầu cử Quốc hội và HĐND sắp tới, dưới góc độ một công dân Việt Nam và của một người từng có trên 10 năm làm đại biểu dân cử.