Tag:

Tàu cau

TTCT- Mọi xao động trong tôi bắt đầu bằng sự kiện người đàn ông chừng thất thập lững thững bước vào nhà với ánh mắt nửa thân thiện nửa ngại ngùng. Sau ly trà thứ nhất, ông ngập ngừng xin một... tấm hình của má tôi.