Tag:

TÂY GIANG

TTCT - Nhiều năm qua, đào tạo “theo nhu cầu thị trường lao động” luôn là cụm từ được nhắc tới trong bất kỳ hội thảo nào về nhân lực. Nói nhiều nhưng không làm được bao nhiêu, một trong những lý do chính là thông tin và việc quản lý bị chia cắt.