Tag: Tết với người trẻ

TTCT - Sự háo hức, hồn nhiên thuở “Cu kêu ba tiếng cu kêu, trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè” dường như đang lần hồi biến mất tại các đô thị lớn, ít nhất là ở thành phố tôi đang sống.