Tag:

TPHCM Trung Lương

TTCT - Nguyên tắc thu phí đường ở các nước văn minh là không thu phí trên quốc lộ, tỉnh lộ và các con đường độc đạo đi đến các khu vực công cộng vì đây là công trình nhà nước xây cho dân đi lại làm ăn sinh sống, kinh phí lấy từ ngân sách nhà nước, tức là tiền của dân nên dân không phải trả thêm tiền.