Tag:

Trần Thế Thường

TTCT - Trần Thế Thường (31 tuổi) xứng đáng là một trong những tấm gương vượt khó tiêu biểu của làng thể thao VN khi từng phải ăn bụi, ngủ nghĩa trang rồi trở thành nhà vô địch thế giới vovinam ba lần liên tiếp.