Tag:

Vu vơ chuyện tổ

TTCT - Cây bàng trồng cách nay ba năm, chợt một ngày mùa mưa đã thấy cành chìa những lá non xanh mơn mởn sắp chạm bậu cửa sổ trên tầng hai. Lại có cả hoa đang trổ. Nhìn ra, thấy rõ ràng những con ong ruồi chân bám đầy phấn hoa lặc lè bay qua bay lại trên những bông hoa mịn rức.