Đón đọc TTCT số 34 có trên sạp báo ngày 1-9

  • 01.09.2016, 10:09

TTCT - Cuộc tranh luận không dứt về lựa chọn mô hình đại học, “Giáo dục tổng quát liệu có xa xỉ?” trong khi “Cách mạng công nghiệp 4.0 và nguy cơ “thua trắng” của đại học truyền thống” đang hiện diện

 
  • Từ khóa

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi