Tag:

10 tháng

TTCT - Sau một năm ông Donald Trump đắc cử, và hơn 10 tháng từ ngày ông vào tòa Bạch ốc, đây là dịp tốt để xem lại nghị trình giảm thuế của Đảng Cộng hòa có thể giúp nền kinh tế Mỹ hay không, khi dự luật cải cách thuế ngày 2-12 đã được thông qua ở Thượng viện với số phiếu 51/49?