Chủ Đề

Du lịch - Ẩm thực

TTCT - Dường như là điều tất yếu, mỗi khi chính sách thu thuế du lịch được đặt ra luôn có những phản ứng trái chiều mạnh mẽ, trong đó tiếng nói phản đối thường sẽ đến từ các đơn vị, tổ chức hoạt động du lịch ở địa phương.