Văn hóa

TTCT - Sau nhiều năm ròng lớn nhanh như thổi nhờ những khoản đầu tư dồi dào của các ông lớn, ngành podcast dường như đã bước vào ngưỡng cửa "khủng hoảng tuổi mới lớn", và gặp cú sốc đầu đời.