Môi trường

TTCT - Những dự án trồng hàng triệu cây xanh được nhiều chính phủ trên thế giới đánh giá là sáng kiến quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu. Nhưng không phải cứ có một cây là có rừng.